Netflix The Boy Who Harnessed the Wind ชัยชนะของไอ้หนู

The Boy Who Harnessed the Wind

เด็กชายวัย 13 ปีในประเทศมาลาวีคิดค้นวิธีที่ใครๆ ก็นึกไม่ถึงเพื่อช่วยให้ครอบครัวและหมู่บ้านของเขารอดพ้นจากความอดอยาก แม้แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของวิลเลียม คัมค์แวมบ้า

รายละเอียด

Rating: 7.6/10 IMDb
Year: 2019
Genres: Drama
Runtime: 113 min
Language: English
Director: Chiwetel Ejiofor
Writers: Chiwetel Ejiofor / William Kamkwamba / Bryan Mealer
Cast: Chiwetel Ejiofor / Maxwell Simba / Felix Lemburo